Pressmeddelanden


Ingen titel
SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-23 09:23 CEST

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller förser beslutsfattare på alla nivåer med just detta.

Ingen titel
PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-10 07:00 CEST

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Ingen titel
Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2022-05-05 08:41 CEST

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Ingen titel
NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-04-04 10:13 CEST

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Ingen titel
NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-31 13:25 CEST

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.


Nyheter


Ingen titel
Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Nyhet Publicerad: 2022-02-10 10:11 CET

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Ingen titel
SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

Nyhet Publicerad: 2022-01-21 11:09 CET

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. Olika delar av Sverige kommer att påverkas på olika sätt. Skillnader i framtida medelvattenstånd utifrån olika utsläppsscenarier visar tydligt vikten av att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150.

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Nyhet Publicerad: 2022-01-18 14:58 CET

Nu finns IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 55:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Ingen titel
Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nyhet Publicerad: 2021-09-14 11:25 CEST

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Ingen titel
IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Nyhet Publicerad: 2021-08-11 09:43 CEST

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.


Sociala medier


Presskontakter


AnnaKarin Norberg
AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 11 juni - 3 juli 2022.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson
Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog
För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog
För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf
För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI
För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström
EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746


BilderVideorPodcastsDokument