Kraftsamling kring Nordens klimat – konferens 23-25 oktober i Norrköping

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 10:00 CEST - SMHI

Hur bemöter vi i Norden ett förändrat klimat? EU-politiker, toppforskare och näringsliv talar under en nordisk klimatanpassningskonferens om varför det är angeläget att snabba på klimatanpassningsarbetet. På programmet står bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa samt hur man ska kunna engagera medborgare i klimatanpassningsarbetet. Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta.

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-06 09:12 CET - SMHI

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-29 11:25 CEST - SMHI

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Pressinbjudan: förslag för svensk klimatanpassning presenteras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-02 11:46 CET - SMHI

Välkommen till pressträff där SMHI presenterar förslag för fortsatt arbete med att klimatanpassa Sverige. Förslagen har tagits fram enligt ett regeringsuppdrag, vilket samtidigt lämnas över till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-10 12:08 CET - SMHI

------ OM SMHI ------

Så påverkas Sverige av klimatförändringen – ny kunskapssammanställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-02-19 10:51 CET - SMHI

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-07 14:24 CET - SMHI

Nu säkras svensk miljö- och klimatforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-07 13:30 CET - SMHI

En ny tjänst gör det betydligt enklare att komma åt svenska forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. ECDS är ett initiativ som syftar till att ytterligare stärka svensk forskning. ECDS drivs och utvecklas av SMHI på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Det har blivit varmare - ny analys

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-11-02 09:40 CET - SMHI

Tätare väderövervakning med europeisk satellit

Pressmeddelanden - Publicerad: 2006-07-13 13:07 CEST - SMHI