Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-02 08:32 CET - SMHI

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan exempelvis användas för samhällsplanering, naturvård, dricksvattenfrågor, jord- och skogsbruk.

Ny guide för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-21 09:12 CEST - SMHI

Idag lanseras en helt ny samling verktyg som ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.

Idébank för klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-17 14:07 CET - SMHI

Vallar, fördröjningsmagasin och våtmarker är några sätt att minska riskerna för översvämning. Gröna obligationer kan vara en möjlighet till finansiering. Nu finns flera exempel på genomförda projekt beskrivna i en idésamling för klimatanpassning.

Så kan Sverige klimatanpassas – förslag i ny SMHI-rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-04 16:00 CET - SMHI

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

FNs klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-03 10:40 CET - SMHI

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-27 08:46 CEST - SMHI

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-18 16:16 CEST - SMHI

Nya klimatscenarier lanseras på webben

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-24 11:56 CEST - SMHI

Ny film om klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-03 20:27 CEST - SMHI

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-02-29 10:09 CET - SMHI