Hur väl förberett är Sverige på att hantera risker orsakade av klimatförändringar i omvärlden, till exempel när det gäller livsmedel, säkerhet och finanser? Det är temat för ett seminarium i Almedalen, arrangerat av SMHI i samarbete med flera myndigheter.

Välkommen till Almedalsseminariet ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?”, tisdagen den 1 juli. Seminariet belyser de utmaningar Sverige står inför, i takt med att klimatet förändras i omvärlden.

Här träffas bland andra klimatexperter från SMHI samt forskare från Totalförsvarets Forskningsinstitut och från Stockholm Environment Institute.

Helena Lindberg, MSB, Anders Wijkman, samhällsdebattör, Sasja Beslik, Nordea, Stig Orustfjord, Livsmedelsverket och Harald Svensson, Jordbruksverket, diskuterar hur väl förberett Sverige är på att hantera risker orsakade av klimatförändringar. En rad representanter från svenska myndigheter kommer också att berätta om det pågående arbetet med klimatanpassning.

Förmiddagsseminariet leds av Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Björn Ola Linnér, Professor, Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Arrangör är Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samarbete med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med femton myndigheter.

Tid: tisdag 1 juli kl. 9 - 12
Plats: Länsstyrelsens trädgård, ingång från Korsgatan, centrala Visby.

Twitter: #klimatanpassa

Kontaktpersoner 

Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, asa.sjostrom@smhi.se, 011-495 8218

Ingrid Gudmundsson, kommunikatör, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 8141

Malin Mobjörk, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, malin.mobjork@foi.se, 0709-277 098

Henrik Carlsen, Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute, henrik.carlsen@sei.se,  070-267 7410

Emma Henningsson, Nordenchef för CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) emma.henningsson@cdp.net, 0705-145 726

Mer information

http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/seminarium-i-almedalen-1.36734

http://www.klimatanpassning.se/

Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)