Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Åskskurar och skyfall om sommaren hör det till det som på fackspråk kallas extrem eller intensiv korttidsnederbörd.

– Den intensiva korttidsnederbörden är det regn som skapar mest problem i städer med avrinning och översvämningar, eftersom den på kort tid ger stora mängder regn, säger Jonas Olsson, forskare hydrologi på SMHI.

Vanligare med kraftigare nederbörd

En förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga nederbörd som varar i mindre än en timme. Det beror på att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga, vilket ger förutsättning för kraftigare nederbörd.

I en studie av extrem korttidsnederbörd har forskare jämfört nederbördsmängder under trettioårsperioden 1981-2010, med projektioner för nederbörd i slutet av innevarande sekel.

Studien visar att 10-årsregnen, det vill säga de regnmängder som faller i genomsnitt en gång vart tionde år, kommer att bli 10 procent större år 2050, och 25 procent större vid seklets slut, enligt dagens klimatmodeller.

– Vid nästa sekelskifte ser vi alltså ut att få skyfall med 25 mm regn på en timme lika ofta som vi idag får 20 mm regn på en timme, förklarar Jonas Olsson.

Nederbörd svårbeskrivet

Nederbörd är mycket svårt att beskriva i modeller. Därför har forskarna även gjort en tillbakablick för att se hur väl klimatmodellerna beskriver en period som redan inträffat, och därmed går att jämföra med faktiska värden.

– Modellerna klarar att återge historiska variationer ganska väl, vilket är positivt då det ökar trovärdigheten i resultatet säger Jonas Olsson.

Studien Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige består av tre delar, en historisk extremvärdesanalys, en framtida extremvärdesanalys och en genomgång av aktuell forskning. Läs hela rapporten i SMHIs Klimatologi nr 6, 2013

Läs hela nyhetsartikeln på http://www.smhi.se/forskning/haftigare-skyfall-i-framtida-klimat-1.32213
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)