Välkommen till seminarium i Almedalen på temat ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?” Seminariet handlar om vilka konsekvenser omvärldsförändringar får för oss i Sverige, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, smittspridning eller säkerhetspolitik.

Många länder världen över drabbas hårt när klimatet förändras. Men vilka konsekvenser får dessa omvärldsförändringar för oss i Sverige? Och hur kan vi möta dessa effekter? Det kommer att belysas under ett halvdagsseminarium i Almedalen.

Klimatexperter från SMHI sammanfattar aktuellt kunskapsläge, och myndighetsrepresentanter berättar om dagens anpassningsarbete i Sverige. En rad föreläsare tar upp omvärldseffekter av klimatförändringar och konsekvenser för Sverige samt diskuterar hur väl förberett Sverige är på att hantera risker orsakade av klimatförändringar. 

Seminariet arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samarbete med myndighetsnätverket för Klimatanpassningsportalen.

Klimatanpassningsportalen samlar en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med femton myndigheter.

Tid: tisdag 1 juli kl. 9 - 12
Plats: Länsstyrelsens trädgård, ingång från Korsgatan, centrala Visby.

Kontaktpersoner   
Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, asa.sjostrom@smhi.se, 011-495 8218
Från vecka 26: Ingrid Gudmundsson, kommunikatör, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 8141

Mer information

http://www.klimatanpassning.se/nyhetsarkiv/seminarium-i-almedalen-1.36734

http://www.klimatanpassning.se/

Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)