- Samtidigt som vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser behöver vi mer kunskap om klimatförändringens effekter, både på global nivå och här hemma. Den nya klimatdatorn kan bidra med viktiga underlag för oss beslutsfattare, sade miljöminister Lena Sommestad när hon på tisdagen invigde datorn Tornado i Linköping.

Forskningen kring klimatets utveckling pekar samstämmigt på förändringar i temperaturer och nederbörd. Hur kraftig uppvärmningen blir beror till stor del på hur mycket koldioxid som släpps ut i framtiden, men det finns ytterligare en rad osäkerhetsfaktorer. Bland annat söks svar på hur olika regioner kommer att påverkas, hur vanligt det blir med stormar, skyfall och extrema värmeperioder.

En ny kraftfull dator öppnar nu vägen för mer detaljerade klimatstudier i samarbete mellan forskare vid SMHIs Rossby Centre och Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den nya datorn - designad och placerad vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet och finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse - kommer att användas för beräkningar av det globala klimatsystemet och hur det styr våra regionala förhållanden. Även klimatet på Arktis står i fokus för den nya forskningen.

- Forskarna i Sverige får nu möjlighet att med större kraft delta i det europeiska samarbetet för att förutse de klimatförändringar som är att vänta. Det viktigaste resultatet blir bättre riskanalyser för den framtida utvecklingen, sade Bert Bolin, professor emeritus vid Stockholms universitet och en av pionjärerna i FN:s klimatarbete, vid invigningen.

Även SMHIs generaldirektör Maria Ågren underströk behovet av ökad datorkapacitet.

- De nya beräkningsmöjligheterna innebär ett verkligt tillskott. Tornado öppnar vägen för fler klimatberäkningar som innehåller mer detaljer och utökade geografiska områden. Vi får bättre möjligheter att förstå osäkerheterna runt klimatutvecklingen, sade Maria Ågren.

Parallellt med den nya datorn kommer de resurser som tidigare använts för klimatforskning att utnyttjas för utveckling av beräkningsmodeller och regionala framtidsscenarier för Norden och övriga Europa.


För ytterligare information
Docent Markku Rummukainen, Rossby Centre, SMHI,
011-495 86 05

Professor Erland Källén,
Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet,
08-16 23 96

Professor Sven Stafström, Nationellt Superdatorcentrum, Linköpings universitet,
013-28 25 36, 013-28 13 52

Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)