En rad av världens ledande klimatforskare samlades i Norrköping under måndagen och tisdagen i samband med SMHIs vetenskapliga möte om klimatberäkningar.

En rad av världens ledande klimatforskare samlades i Norrköping under måndagen och tisdagen i samband med SMHIs vetenskapliga möte om klimatberäkningar.

Det internationella forskarmötet fokuserade på så kallade Earth System Models, en ny generation beräkningsmodeller för bland annat det framtida klimatet. De modeller som hittills använts inom klimatforskningen har som regel enbart omfattat beräkningar av fysikaliska komponenter i klimatsystemet.

- Vi ser stora behov att även inkludera ett bredare spektrum av processer, t ex biologiska och kemiska processer. På så sätt får vi bättre förståelse bland annat för effekterna av människans påverkan på klimatet, säger Colin Jones, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Flera av världens ledande klimatforskare deltog i mötet, som inriktades på frågor kring framtidsscenarier för Norden och Arktis. SMHIs forskare på området belyste bland annat klimatberäkningar inom olika områden som kopplas samman, t ex beräkningar för atmosfär, hav och vegetation.

Två exempel på aktuella projekt där SMHI deltar är "ENSEMBLES" som på ett helt nytt sätt kan visa på säkerheten i klimatberäkningar, samt "DAMOCLES" med inriktning på klimatscenarier och förbättrade observationer för Arktis.

Bland de internationella föreläsarna på mötet kan nämnas Dr Ghasssem Asrar, direktör för FNs klimatforskningsprogram WCRP och Peter Cox från det brittiska meteorologiska institutet och professor vid universitet i Exeter, en av världens främste expert på interaktionen mellan klimat och vegetation.

Professor Vladimir Kattsov, direktör geofysiska observatoriet i St Petersburg talade om klimatförändringar i Arktis. Professor Pavel Kabat, direktör vid Earth System Science Centre, universitetet i Wageningen, Nederländerna, diskuterade under mötet sambandet mellan samhället och klimatförändringar.

Mer information finns på SMHIs hemsida: www.smhi.se

För mer information kontakta
Colin Jones, chef Rossby Centre, SMHI,
colin.jones@smhi.se , 011-495 80 32.
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)