Pressinbjudan

Professor Lennart Bengtsson tilldelas Meteorologiska Världsorganisationens stora pris, Norrköping 2 oktober.

Professor Lennart Bengtsson tilldelas i år det prestigefyllda internationella meteorologipriset för sin pionjärforskning inom området datorberäknade väderprognoser. Han har bidragit till att utveckla meteorologisk forskning och internationellt samarbete i mer än 40 år.

Ni inbjuds att närvara under måndagen, då professor Lennart Bengtsson tilldelas sitt meteorologipris. Dagen inleds med ett seminarium på SMHI, där bland andra Lennart Bengtsson talar om utveckling av väderprognoser. Prisutdelning äger sedan rum på Norrköpings Stadshus. Bland andra närvarar landshövding Björn Eriksson, Alexander Bedritsky, president Meteorologiska Världsorganisationen, Horst Boettger, chef för meteorologiska avdelningen på europeiska vädercentret ECMWF och borgmästare Iréne Lindén.

Samtliga föredrag och tal hålls på engelska. I direkt anslutning till prisutdelningen finns möjligheter till intervjuer.

Anmäl gärna ert deltagande under hela eller delar av dagen, till: britt.frankenberg@smhi.se

För ytterligare information kontakta Britt Frankenberg, Internationell koordinator för WMO (the World Meteorological Organisation), SMHI: 011-495 83 53.

Läs mer om professor Lennart Bengtsson nedan.

Program 2/10 :

Seminarium, SMHI, Norrköping

13.30-14.00 Progress in weather and climate prediction, and outlooks for the future,

Lennart Bengtsson, Director Emeritus Max Planck Institute

14.00-14.45 The NWP development and its environment during the last 30 years,

Per Undén, Head of Meteorological analysis and prediction, SMHI

15.15-16.00 Climate modelling for science and Society, Markku Rummukainen, Head of

Rossby Centre, climate modelling research unit at SMHIPrisutdelning, Norrköpings Stadshus, Hotellgatan 3

16.30-17.30 The Prize Award Ceremony

The Prize Award: Michel Jarraud, Secretary-General of WMO, Alexander

Bedritsky, President of WMO

Speaches: Maria Ågren, Director-General of SMHI, Dr Horst Boettger, Head

of Meteorological Division, ECMWF, Iréne Lindén, Mayor of Norrköping

Lennart Bengtsson tilldelas meteorologipris

Professor Lennart Bengtsson har varit en av de ledande bakom utvecklingen av dagens väderprognoser. Han tilldelas nu Meteorologiska Världsorganisationens stora pris.

Vetenskapen kring och tekniken för att ta fram väderprognoser har ständigt tagit nya steg framåt. Datorernas genombrott på 60-talet betydde särskilt mycket, det blev nu möjligt att göra oerhört omfattande beräkningar innan vädersystemen hunnit dra förbi.

Idag är en prognos på tre till fem dygn framåt i tiden lika träffsäker som en en- till tvådygnsprognos var för 30 år sedan. Säkerheten i en tiodygnsprognos idag kan närmast liknas vid en femdygnsprognos i mitten av 60-talet. Att prognoserna blivit så mycket bättre grundar sig på ökad datorkraft och en ökad insikt i hur vädret kan beskrivas matematiskt, men också på att tekniken för att observera aktuellt väder har utvecklats. Data från satelliter och radar är exempel på det.

Sverige har genom åren varit drivande i utvecklingen av väderprognoser. Professor Lennart Bengtsson var en av pionjärerna för de så kallade numeriska väderprognoserna, väderprognoser framräknade med datorns hjälp. Han startade uppbyggnaden av datorbaserade beräkningar på SMHI under 60-talet.

Lennart Bengtsson insåg också tidigt vikten av det internationella samarbetet kring de avancerade beräkningsmodellerna. Från mitten av 70-talet arbetade han på det europeiska vädercentret ECMWF, där en stor del av våra väderprognoser idag har sin grund. Vidare har han arbetat på Max Planck Institute for Meteorology i Tyskland.

Hans vetenskapliga bidrag inom meteorologin är omfattande, förutom numeriska väderprognoser har han utvecklat kunskaperna inom områden som dataassimilation, användning av satellitdata och klimatberäkningar. Han har bland annat studerat tropiska orkaner, klimatförändringar och hydrologiska cykler.

Vid sidan av arbetet på instituten, har Lennart Bengtsson varit involverad i ett antal internationella samarbetsgrupper och är en populär föredragshållare. Han har föreläst vid universitet och forskningscenter världen över. Han har författat ett stort antal artiklar och böcker inom området.

Läs även pressinformation från WMO, Meteorologiska Världsorganisationen

http://www.wmo.int/web/Press/PR_754_E.doc
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)