SMHI gör nu en aktiv satsning för att minska energiförbrukningen i Sverige. I samarbete med privata företag erbjuder SMHI möjligheten att låta lokala väderprognoser styra uppvärmningen av fastigheter. Prognosstyrning med SMHI WeatherSync har potential att bara i Sverige minska utsläppen med upp till 400 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 160 000 bilar.

– Vi har utvecklat en metodik som bygger på att man kombinerar en byggnads energitekniska egenskaper med lokala prognoser för temperatur, sol, molnighet, vind och nederbörd. Genom att ta hänsyn till detta utnyttjas byggnadernas egna värmelagrande förmåga på ett mycket klokare sätt, säger Anders Hillberg, produktchef inom SMHI.

Prognosen skickas ut minst en gång per dag för att få så hög tillförlitlighet som möjligt. För hyresgästerna innebär tekniken högre komfort eftersom man får en jämnare inomhustemperatur. Företagen eGain, ERAB och Honeywell levererar redan idag utrustning som tar emot SMHIs prognoser och för över informationen till befintliga styr- och reglersystem.

– Metodiken har utvecklats och förfinats under lång tid, berättar Anders Hillberg. Därför kan vi känna oss säkra när vi presenterar våra siffror som visar att fastighetsägarna kan spara på energiförbrukningen. I normala fall betalar sig investeringen på mindre än ett år.

Potential att spara 400 000 ton CO2 per år

Den totala uppvärmda ytan för byggnader i Sverige, flerbostadshus, lokaler och småhus, är ca 540 miljoner kvm. Prognosstyrning används idag på ca 5 miljoner kvm, dvs endast omkring

1 %. En del ytor är idag inte särskilt lämpade för att använda prognosstyrning, men SMHI räknar med att den potentiella marknaden är ca 230 miljoner kvm. Det finns med andra ord stor potential att minska energiförbrukningen.

– Förutom den uppenbara ekonomiska vinsten kan en ökad användning ge stora effekter i form av en miljöbesparing och minskade koldioxidutsläpp, konstaterar Anders Hillberg. Om hela den tillgängliga marknaden skulle använda prognosstyrning skulle det innebära en energiminskning på totalt 3,4 TWh, eller 2,25 % av den totala energiförbrukningen för bostäder och kontorslokaler i Sverige. Med samma antagande kan vi spara 400 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar det årliga utsläppet från 160 000 bilar eller en mindre kärnreaktor. Och detta med en billig åtgärd som ofta betalar sig själv på mindre än ett år.

Normalt regleras värmen i byggnader genom att man har sensorer som känner av utetemperaturen. Det innebär att man inte tar hänsyn till vind och solstrålning, faktorer som har stor betydelse för inomhustemperaturen, och framförallt att man inte tar hänsyn till hur vädret kommer att förändras.

Bakgrund – långsiktigt EU-mål att sänka energiförbrukningen med 50 %

EU har antagit ett direktiv om byggnaders energiprestanda som innebär att medlemsländerna ska ha som målsättning att minska energiförbrukningen i fastigheter med 20 % till år 2020 och 50 % till 2050. Målet är att trygga den långsiktiga energiförsörjningen och minska den negativa påverkan på klimat och miljö. Byggnader står för över 40 % av energianvändningen inom EU.

I Sverige uppgick energianvändningen i sektorn bostäder och kontorslokaler etc år 2003 till 153,8 TWh, ca 38 % av den totala energianvändningen. Den är uppdelad på uppvärmning, varmvatten, hushållsel och driftel.

För att åstadkomma de uppsatta målen har det instiftats en lag om energideklarationer för byggnader som trädde i kraft den 1 oktober 2006. Syftet är att konsumenter ska få underlag för beslut om hur man kan minska sin energianvändning och därmed sina kostnader.

Exempel på prognosstyrning – normalbesparing i en hyresfastighet

Normal energiförbrukning för uppvärmning i en fastighet är 120 kWh/kvm och år exklusive varmvatten. Om det rörliga priset är 50 öre per kWh blir det rörliga energipriset 60 kr/kvm och år. Normal energibesparing med Prognosstyrning är 10 % vilket motsvarar 6 kr/kvm och år. Det innebär att en hyresfastighet på 3 000 kvm kan spara 18 000 kr i minskad energikostnad per år. Detta samtidigt som inomhusklimatet förbättras och en aktiv insats görs för miljön.

Prognosstyrning ingår i produktgruppen SMHI WeatherSync® - ett urval kvalificerade produkter med skräddarsydda lösningar som synkroniserar din verksamhet med påverkan från väder och vatten.

Kontakt

Christer Åkerlund, chef för Marknad, Företag och Media, 011-495 83 50, christer.akerlund@smhi.se

Anders Hillberg, produktchef, 031- 751 89 14
anders.hillberg@smhi.se

För mer information, se även www.smhi.se/prognosstyrning
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)