Appar och webbtjänster för prognoser och beslutstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

 – Det här är ett pilotprojekt som kan göra europeisk vattendata mer tillgänglig för allmänheten och vattenförvaltningen mer mobil. I framtiden ser vi att stödsystemen finns nära användarna, oavsett om de är på kontoret eller rör sig i samhället, säger Berit Arheimer, forskare på SMHI och den som ska koordinera det europeiska projektet.

Europeiskt nätverk möjliggör samarbete

Forskningsprojektet ska bygga upp en gemensam e-infrastruktur för både forskning och produktion. Ett paneuropeiskt virtuellt vattenforskningslaboratorium ska baseras på öppna data där forskare kan göra gemensamma experiment och jämföra resultat. Parallellt ska de utveckla appar och webbtjänster som rör prognoser och beslutsstödsystem för översvämning, föroreningar och åtgärdsprogram, eller operationella tillämpningar för olika sektorer, som bevattning och reglering av dammar. 

– Vissa produkter kommer vi att kunna släppa ganska omgående. Det finns redan embryon till många och vi kommer att kunna förfina produkterna under tiden, i takt med att kvaliteten på informationen ökar och kundkontakterna förbättras, säger Berit Arheimer.

Öppna data nyckel till genomförande

Forskningsprojektet SWITCH-ON bygger på EU-strategier om öppna data och INSPIRE-direktivet.

 – Öppna data ligger i tiden och utvecklingen går väldigt fort framåt just nu, säger Berit Arheimer.  

Projektet löper över 4 år med start 1 november 2013. Totalt deltar 15 organisationer från sju länder, både europeiska universitet och små och medelstora företag som ska vara med och kommersialisera produkterna. Det är en del av europeiska unionens sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, FP7.   

I den sista utlysningen inom FP7 finns SMHI representerat som koordinator i två projekt: SWITCH-ON som ska utveckla appar och webbtjänster som bygger på öppna data, och UERRA, ett projekt för att förbättra analysen av äldre meteorologiska data. SMHI kommer dessutom att delta i ytterligare fyra nya FP7-projekt, DNI Cast, CLIPC, GLOBAQUA och HELIX.

SMHI har lång erfarenhet av att gå hela vägen från data, via forskning till produkt, bland annat genom samarbeten inom svensk vattenförvaltning. Projektet SWITCH-ON involverar 15 organisationer från sju länder, vilka tillsammans ska utveckla appar med vattenanknytning och skapa ett paneuropeiskt virtuellt vattenforskningslaboratorium utifrån öppna data, där forskare kan göra gemensamma experiment och jämföra resultat.

Läs mer om projektet på http://www.smhi.se/forskning/oppna-data-ger-vattenappar-1.33733

Läs mer om hydrologisk forskning på SMHI på http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/hydrologi/hydrologisk-forskning-1.535

 

------ OM SMHI ------

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Sedan slutet på 1800-talet har SMHI samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Med hjälp av superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar SMHIs experter fram beslutsunderlag för allmänhet, myndigheter och näringsliv.
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)