Välkomna att delta i studiebesök vid hällristningarna på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Fokus för besöket är hur hällristningarna och andra fornlämningar kan räddas från de verkningar ett förändrat klimat ger.

Välkomna att delta i studiebesök vid hällristningarna på Himmelstalundsfältet i Norrköping. Fokus för besöket är hur hällristningarna och andra fornlämningar kan räddas från de verkningar ett förändrat klimat ger.

Tid: Onsdag 16 november kl 13.15 - 14.00

Plats: Samling besöksparkeringen närmast Himmelstalundsbadet, Norrköping

Studiebesöket är en del av kursen ”Kulturarv och klimatförändringar”, som arrangeras av SMHI och Riksantikvarieämbetet. Dryga trettiotalet personer från bland andra kommuner, länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och SMHI medverkar. Under besöket vid hällristningarna kommer Gunn Persson, klimatexpert SMHI, Theres Furuskog, arkeolog Norrköpings kommun och Helen Simonsson, stenkonservator Riksantikvarieämbetet, att berätta om hoten och vad som kan göras för att bevara kulturarvet.

Kontakt

Ingrid Gudmundsson, kommunikatör SMHI, ingrid.gudmundsson@smhi.se, 011-495 81 41

Experter:

Gunn Persson, klimatexpert SMHI, gunn.persson@smhi.se, 011-495 84 47

Theres Furuskog, arkeolog Norrköping kommun, theres.furuskog@norrkoping.se, 011-15 26 55

Helen Simonsson, stenkonservator Riksantikvarieämbetet, helen.simonsson@raa, 08-5191 83 39
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)