Väderobservationer har utförts sedan 1756 vid Stockholms observatorium. Den 250 år långa mätserien är en av världens äldsta och mest värdefulla. Nu firas jubileum med öppet hus för allmänheten.

Stockholmsvädret är sannolikt det historiskt mest väldokumenterade, redan 1756 startade systematiska observationer vid Stockholms observatorium. Sedan dess har dagliga väderiakttagelser tecknats ner i journaler.

- Det är nu 250 år sedan som väderobservationerna vid Stockholms gamla observatorium började utföras i sådan omfattning att medeltemperaturen kunnat beräknas, säger meteorolog Haldo Vedin, SMHI.

- Stockholms temperaturserie är därmed en av världens äldsta och också en av de allra värdefullaste, eftersom mätningarna skett på ett och samma ställe genom alla år. Långa obrutna observationsserier är mycket viktiga bland annat för att följa klimatets utveckling.

Väderstatistiken från Stockholmsserien är en rik källa att ösa ur. Här framgår bland annat att 1800-talet, med undantag av 1820-talet, var genomgående kallt. År 1867 var allra kallast med en extremt kylig inledning på växtsäsongen i maj-juni. Situationen förvärrades av att sommaren året därpå blev varm och katastrofalt torr. Följden blev missväxt och hungersnöd som satte fart på emigrationen till Nordamerika. Under 1900-talet steg temperaturen med en första topp på 30-talet. Under de senaste 18 åren har det varit en mycket kraftig dominans av varma år, då framför allt vintrarna varit milda.

Att Stockholmsserien fyller 250 år kommer nu att firas på Observatoriekullen. Lördagen den 9 september mellan kl 13 och 18 arrangeras jubileum öppet för allmänheten. På programmet står bland annat visningar av Observatoriemuseet, öppet hus hos Stockholms amatörastronomer och hos meteorologerna. Föreläsningar kommer att hållas på tema väder och klimat. Programvärd är John Pohlman.

Arrangörer av jubileumsdagen är Observatoriemuseet, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms amatörastronomer och SMHI.

Mer information om jubileet finns på www.smhi.se och www.observatoriet.kva.se

För ytterligare information

Haldo Vedin, meteorolog SMHI, 011- 495 82 27, haldo.vedin@smhi.se
Hans Alexandersson, meteorolog SMHI, 011-495 81 52, hans.alexandersson@smhi.se
Under jubileumsdagen: Ingrid Gudmundsson, informatör SMHI, 011-495 81 41
Peter Brandén, museipedagog Observatoriemuseet, 08-545 483 90, peter.branden@kva.se


Ämnen

Politik


Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)