Europas första polära vädersatellit innebär ett betydelsefullt tillskott för övervakningen av väder och klimat i Skandinavien. Inom kort kommer den nya satelliten MetOp att kretsa kring jorden i en bana över polerna, försedd med svensk teknik.

- MetOp sätter ny standard för beräkningar av väderprognoser. Vi får en väsentligt utbyggd nulägesbeskrivning av atmosfären, vilket är grunden för prognosarbetet. Satelliten kommer också att ge oss viktiga data för att följa klimatutvecklingen, säger meteorolog Erik Liljas, SMHI.

Helt nyutvecklad teknik ombord på MetOp-satelliten gör det möjligt att få nyckelinformation för vädrets utveckling och detaljerade data om temperatur och fuktighet i luftens olika skikt. Ytterligare nyheter blir information om vindar över haven, områden där det idag finns få väderobservationer, men som är mycket viktiga för att förstå lågtrycksutvecklingen. Satelliten kommer också att starkt bidra till kunskapen om vårt klimat, t ex om ozonlagret, växthusgaser och istäcken.

- Med världens mest avancerade väder- och klimatsatellit kan vi ytterligare förbättra väderinformation för allmän varningstjänst och för en rad väderberoende användare som flyg, vägtrafik, sjöfart och lantbruk.

Det europeiska vädersatellitsamarbetet Eumetsat är mycket omfattande. Det nya MetOp-programmet skall med tre satelliter täcka in 14 år. Med programmet tar Europa över en del av ansvaret från USA och i samarbete svarar för den globala, polära övervakningen.

Rymdteknik är ett viktigt verktyg för att övervaka jordens klimat och miljö. Det europeiska rymdorganet ESA har samarbetat länge med Eumetsat och tillsammans byggt flera väder- och klimatsatelliter. Det är ett betydelsefullt arbete där Sverige deltar och spelar en viktig roll genom att ta vara på och förmedla rutinerade svenska användarbehov i utveckling av ny teknologi.

Ombord på MetOp finns svensk teknik representerad. Ett antal utrustningar, bl a ett helt nyutvecklat instrument som gör atmosfärsmätningar med hjälp av GPS-signaler har levererats av Saab Ericsson Space, liksom satellitens huvuddator och signalbehandlingen i IASI-instrumentet.

Uppskjutningen av MetOp-satelliten sker från Baikonur, Kazakhstan, och är planerad till den 17 juli kl 18:29 svensk tid.

Mer information finns på www.smhi.se, www.space.se, www.rymdstyrelsen.se

För ytterligare information

Erik Liljas, meteorolog SMHI, 011-495 84 45, 0708-15 84 45, erik.liljas@smhi.se

Per Tegnér, generaldirektör Rymdstyrelsen, 08- 627 64 86, 070-340 47 96, per.tegner@snsb.se

Lars Nordfeldt, informationschef Saab Ericsson Space, 031-735 4312, 0736-68 03 12, lars.nordfeldt@space.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)