Miljöforum 1-2 september

Utsläpp i luft och vatten är huvudtema för årets Miljöforum. Dagens och morgondagens miljöproblem är utgångspunkten för konferensen, som efter två år blivit en etablerad mötesplats för många grupper.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat blir allt tydligare och med den insikten ökar ansträngningarna för att få ner utsläppsnivåerna av växthusgaser. Inte minst på det nationella planet är ambitionsnivån hög. Konferensen Miljöforum trycker i år på utsläppsfrågor i luft och vatten. Här kommer dagsläget att penetreras, men framförallt belyses ambitioner hos olika aktörer och möjligheter till förändringar.

Några områden som särskilt behandlas är energianvändning i fastigheter, bränslen, förbränning, transporter, vattenförvaltning. Andra punkter rör de nationella miljömålen, kunskaps- och förhandlingsläge i klimatfrågan, vad som görs för att minska utsläpp på regional och lokal nivå.

Miljöforum arrangeras nu för tredje gången och är öppen för alla som arbetar för en uthållig utveckling. Konferensen har blivit en etablerad arena där nya fakta läggs fram, men är också ett viktigt forum för att låta idéer inom miljöområdet mötas.

Mötet hålls den 1-2 september i Louis de Geer i Norrköping. Gemensamma programpunkter varvas med parallella sessioner. Listan över föredragshållare är lång med forskare, miljöexperter, representanter från näringsliv och organisationer. Arrangörer är SMHI, Mistra (Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning), BLICC (Business Leaders on Climate Change), Naturvårdsverket, Norrköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland.

Mer information och preliminärt program finns på www.smhi.se/miljoforum

För ytterligare information:
Gunn Persson, Projektledare Svenskt Miljöforum
011-495 84 47, 0733-40 21 79, e-post: miljoforum@smhi.se

Anna-Karin Engvall, Kommunikatör Mistra
08-791 10 27, 070-732 30 07, e-post: annakarin.engvall@mistra.se
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)