Malmö stad har tecknat ett treårsavtal om SMHI Prognosstyrning i förskolor och skolor. Avtalet omfattar 14 fastigheter i Malmö stad om sammanlagt cirka 65 000 kvadratmeter.

I avtalet ingår installation, driftssättning och ett omfattande uppföljningsarbete som genomförs av SMHIs partner Honeywell Building Solutions.

- Dessutom har Malmö stad möjligheten att flytta 30 procent av installerad prognosstyrning till andra fastigheter i sitt bestånd, säger Patrik Stridh vid Honeywell. Detta om det skulle visa sig att prognosstyrningen inte fungerar optimalt i de fastigheter där den först installerats.

Besparing

Avtalet om SMHI Prognosstyrning förväntas ge Malmö stad en besparing på mellan 1 000 och 1 300 MWh per år, baserat på tidigare erfarenheter.

Lennart Andersson är energiutredare vid serviceförvaltningen i Malmö stad.

- Fram till år 2020 ska energiförbrukningen i Malmö stad minskas med hälften, jämfört med 2001. Vi tror att SMHI Prognosstyrning kan spela en värdefull roll i det arbetet, säger han.

SMHI Prognosstyrning bygger på särskilda lokala specialväderprognoser och styrdata som tar hänsyn till förväntade väderförändringar och byggnadernas egenskaper. Uppvärmningen kan därigenom styras bättre och bli mera effektiv. Fastighetsägaren sparar energi och inomhustemperaturen blir dessutom jämnare och därmed mera behaglig.

För mera information: Torbjörn Grönbergs, SMHI tel 031-751 89 66, Patrik Stridh, Honeywell

tel 08-775 56 73 eller Lennart Andersson, serviceförvaltningen Malmö stad tel 040-34 17 92

Läs mer: www.smhi.se/prognosstyrning

Om SMHI

SMHI är en myndighet under miljödepartementet. SMHI erbjuder kundanpassade produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för olika verksamheter. Allmänna prognoser och varningar, branschinriktade tjänster, simuleringar och analyser, statistik, klimatstudier och forskningsuppdrag är några exempel. SMHI:s uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärsverksamhet på kommersiella villkor. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

 
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)