Det handlar om väderradar när experter från hela världen samlas i Visby under veckan. Forskare, tekniker, meteorologer och hydrologer vill ytterligare förbättra väderinformationen i framtiden.

Redan sedan tidigare står Gotland i internationellt fokus när det gäller väderradar. Radaranläggningen i Hemse har under flera år varit föremål för flera forskningsprojekt. Men idag samlas experter från hela Europa, USA, Canada och Japan i Visby för att under en vecka presentera ny kunskap och diskutera nya lösningar.

Det handlar om att olika branscher i samhället ska kunna få bättre väderinformation. Väderradarn visar framförallt när nederbördsområden nalkas och vilken intensitet de har. Det är information som är av avgörande betydelse för sektorer som flyg, landtrafik, räddningstjänst och lantbruk. Nederbördsinformationen används alltmer i hydrologiska avrinningsmodeller, där prognoserna brukas för att varna om översvämningar samt inom vattenkraftindustrin.

Konferensen syftar till att säkerställa att de väderdata som fångas upp av radarn på bästa sätt behandlas, till exempel i olika beräkningssystem. Både korta prognoser som sträcker sig upp till några timmar framåt, men även längre prognoser, ska i framtiden bli ännu mer tillförlitliga. Den senaste tekniken inom området visas också upp.

Det internationella mötet arrangeras vartannat år och i år är SMHI värd. Från svensk sida presenteras bland annat SMHIs och Försvarsmaktens samarbete inom området, samt det världsunika samarbetet mellan de nordiska länderna.

Konferensen öppnas under måndagen och pågår fram till fredag på Borgen Kulturhuset i Visby.

För ytterligare information
Daniel Michelson, forskare SMHI och ordförande för konferensen, 0730-82 84 94
Caje Jacobsson, meteorolog SMHI
0709-39 02 68
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)