Vattnets värde för ett Sverige i förändring

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-17 09:21 CET - SMHI

Hur värdesätter vi vattnet och hur ska vi prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid? Välkommen till ett webbsänt seminarium på temat ”Att värdesätta vatten” den 22 mars. SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten och Svenska kyrkan bjuder in till ett fullspäckat seminarium då några av Sveriges ledande experter tar sig an frågan ur olika perspektiv.

Klimatutmaningar kring Sveriges stora sjöar – ny rapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-06 09:12 CET - SMHI

Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren står inför stora förändringar när klimatet blir varmare. Flera miljoner människor är idag på olika sätt beroende av sjöarna. En ny rapport visar hur klimatet påverkar bland annat bebyggelse, infrastruktur, dricksvatten, natur och ekosystem kring sjöarna. Rapporten blir ett viktigt underlag för till exempel samhällsplanering.

Pressinbjudan Almedalen: Klimat, stigande hav, vattenresurser och havsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-29 11:25 CEST - SMHI

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-19 15:00 CEST - SMHI

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-14 16:37 CEST - SMHI

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Forskare från SMHI ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut. 

SMHI utsett till Sveriges Modernaste Myndighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-20 10:14 CET - SMHI

Öppna data ger vattenappar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-30 08:37 CET - SMHI

Häftigare skyfall i framtida klimat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-21 14:29 CEST - SMHI